Authorities

Rector of the Jagiellonian University

Prof. dr hab. Wojciech Nowak
Collegium Novum

Vice-Rector of the Jagiellonian University for Medical College

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Collegium Nowodworskiego


Dean of the Faculty of Medicine

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Collegium Nowodworskiego 
31-008 Kraków, ul. św. Anny 12
Tel. (48 12) 422-54-44
Fax (48 12) 422-40-06  

Vice-Dean of the Faculty of Medicine

Prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Collegium Nowodworskiego 
31-008 Kraków, ul. św. Anny 12
Tel. (48 12) 422-80-42
Fax (48 12) 421-28-69


Head of the School Council

Prof. dr hab. Jerzy Walocha
Collegium Nowodworskiego
31-008 Kraków, Św. Anny 12
Tel. (48 12) 422-80-42
Fax: (48 12) 421-28-69  

School Council Members

 • Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
 • Prof. dr hab. Maciej Małecki
 • Prof. dr hab. Jerzy Walocha
 • Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski
 • Prof. dr hab. Jan Litwin
 • Prof. dr hab. Andrzej Budzyński
 • Prof. dr hab. Marek Sanak
 • Prof. dr hab. Przemko Kwinta
 • Dr hab. Tomasz Kaczmarzyk
 • Dr hab. Andrzej Gackowski
 • Dr hab. Krzysztof Gil